Zmluva č. ZML-3-8/2010-OÚ/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-8/2010-OÚ/2010
Dodávateľ:Francúzsky inštitútu v Bratislave, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Extenzívna výučba francúzskeho jazyka
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava