Zmluva č. ZML-3-7/2008-130/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-7/2008-130/2008
Dodávateľ:AUTO-AZ, s.r.o., Zohor
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Preberanie odpadu z elektrozariadení
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava
Poznámka:tvorba ceny uvedená v prílohe zmluvy

Prílohy