Zmluva č. ZML-3-45/2006-130/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-45/2006-130/2006
Dodávateľ:Komunálna poisťovňa, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistná zmluva za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 722,33
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 722,33
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy