Zmluvy za Štatistický úrad SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZML-3-45/2006-130/2006 Komunálna poisťovňa, Bratislava Poistná zmluva za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 5 722 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.01.2007 31.12.2007
ZML-3-44/2006-KP/2006 STORIN, spol. s.r.o. Bratislava Poskytovanie informácií z monitoringu elektronických a printových médií týkajúcich sa ŠÚ SR 4 645 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.01.2007 31.12.2007
ZML-3-43/2009-410/2009 Softec, spol. s.r.o. Bratislava Štandardná údržba aktuálnej verzie REG, dovývoj, podpora modulu WebJet Stat 38 137 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.01.2010 31.12.2010
ZML-3-42/2006-130/2006 VICTOR BUSINESS DATA, spol. s.r.o. Bratislava Zabezpečenie pohotovostného servisu sa vzťahuje na zistenie a odstránenie všetkých porúch, závad telekomunikačných zariadení 90 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 29.11.2006 03.12.2006
ZML-3-40/2009-VS-U/2009 TASR, Bratislava Dodanie, ober a využívanie spravodajského servisu databázy TASR 22 967 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 09.12.2009 31.12.2011
ZML-3-41/2006-130/2006 Siemens, spol. s.r.o. Bratislava Zabezpečenie pohotovostného servisku telekomunikačného zariadenia Siemes Hicom 300 inštalovaného v objekte ŠÚ SR, Miletičova 3 v Bratislave 106 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 29.11.2006 03.12.2006
ZML-3-41/2009-KP/2009 STORIN, spol. s.r.o. Bratislava Poskytovanie informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov 4 270 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.01.2010 31.12.2010
ZML-3-3/2007-520/2007 R-AUDIT, spol. s r.o. Bratislava Audit kompletnej finančnej dokumentácie a relevantnej evidencie Štrukturálneho zisťovania fariem 2005 (ŠZF 2005) k projektu č. 62102.2005.001-2005.060 poskytnutý EK zastúpenou Eurostatom 7 967 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 10.01.2007 31.01.2007
ZML-3-3/2010-OÚ/2010 REVA&ACADEMOS, s.r.o. Bratislava Realizácia polointenzívnych jazykových kurzov v roku 2010 9 900 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 08.02.2010 31.12.2010
ZML-3-40/2006-300/2006 PROCONSULT s.r.o. Bratislava Prieskum trhu a expertné ocenenie strojov a zariadení podľa špecifikácie európskeho porovnávacieho programu pre rok 2007 9 294 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 15.12.2006 25.05.2006
ZML-3-39/2009-230/2009 ESET, spol. s r.o. Bratislava Poskytovanie licencie 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 29.01.2010
ZML-3-39/2006-300/2006 ODIS spol. s.r.o., Žilina Expresné posúdenie a ocenenie stavebných projektov podľa špecifikácie európskeho porovnávacieho programu pre rok 2007 8 959 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 15.12.2006 25.05.2007
ZML-3-37/2009-130/2009 Ing. Pavol Haláč, X-com, Bratislava Pohotovostný servis počas konania 2. kola volieb do orgánov samosprávnych krajov 71 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 25.11.2009 29.11.2009
ZML-3-36/2009-110/2009 GOPAS SR, a.s. Bratislava Poskytovanie a zabezpečovanie služieb zameraných na odbornú prípravu a vzdelávanie zamestnancov 35 686 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 19.11.2009 31.12.2009
ZML-3-35/2009-130/2009 Ing. Pavol Haláč, X-com, Bratislava Pohotovostný servis počas konania volieb do orgánov samosprávnych krajov 71 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 13.11.2009 15.11.2009
ZML-3-35/2006-220/2006 PartnerSoft, spol. s.r.o., Bratislava Zabezpečenie podpornej servisnej služby na systémy DC 2000, eDC2000 a generátor výstupov ku ktorým má zhotoviteľ autorské právo podľa zákona č. 618/2003 Z.z. 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 09.11.2006
ZML-3-34/2009-200/2009 Slovak Telecom, a.s. Bratislava Pripojenie na poskytovanie verejnej telefónnej služby, verejnej elektronickej komunikačnej služby MPLS VPN a nájmu koncového zariadenia 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.11.2009 30.11.2009
ZML-3-32/2009-230/2009 PosAm, spol. s r.o. Bratislava Dodanie tovarov, služieb a servisnej podpory 10 550 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 02.10.2009 12.10.2009
ZML-3-33/2008-130/2008 Chassco, a.s. Bratislava Poskytnutie verejnej telekomunikačnej dátovej služby prevádzkovateľom 212 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.01.2009
ZML-3-33/2009-230/2009 SOITRON, a.s. Bratislava Vybudovanie výpočtového centra ŠÚ SR 9 893 665 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 27.10.2009 31.01.2010