Zmluva č. ZML-3-36/2009-110/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-36/2009-110/2009
Dodávateľ:GOPAS SR, a.s. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytovanie a zabezpečovanie služieb zameraných na odbornú prípravu a vzdelávanie zamestnancov
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 685,72
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 685,72
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy