Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
17/2009 VUEPP/2009 Čmilko s.r.o., Prašice, Slnečná 400/77 ,,Prieskum a analýza záujmu poľnohospodárskych subjektov o realizáciu priameho predaja poľnohospodárskych produktov na farme" 70 805 0 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 28.04.2009 29.06.2009
18/2009-VUEPP/2009 EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Klincová 37/B Vypracovanie odborne podloženého návrhu hodnotiacich kritérií na novú výzvu v opatrení 3.1 Diiverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam pre riadiaci orgán 71 162 0 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 05.05.2009 13.07.2009
43/2009-VUEPP/2009 EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Klincová 37/B ,,Vypracovanie metodiky a metodicko-odborné vedenie výkonu následného hodnotenia SOP P-RV 2004-2006" 505 750 0 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 03.07.2009 30.06.2010
124/21/2007-VUEPP/2007/VUEPP/2007 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická Zhotovenie kapitoly- Diverzifikácia vidieckej ekonomiky 2 656 0 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 30.09.2007
4/2010 VUEPP/2010 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy , Bratislava, Gagarinova 10 ,,Možnosti uplatnenie biofyzikálnych kritéríí v podmienkach SR" 68 791 30 890 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 30.10.2010
3/pr0106/2006/AIN NR/2006 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Prenájom výpočtovej techniky. 10 492 0 V-bit, spol.s r.o., Nitra, Akademická 19.06.2006 19.12.2006
bez cisla 48/2009 ITES Vranov, Vranov n. T., Čemernianska 137 Dodávka laboratórneho skla 0 0 ÚKSÚP, Košice 08.01.2009 31.12.2009 Sumu nie je možné presne stanoviť
bez cisla 58/2009 SOŠ Jána Bocatia -Školská Jedáleň, Košice stravovanie zamestnancov 0 0 ÚKSÚP, Košice 28.08.2009 01.09.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, 7/2009
bez cisla 78/2009 Frantiśek Pitoňák -V Penzion, Poprad dodváka stravy 0 0 ÚKSÚP, Košice 01.04.2009 31.12.2009 sumu nie je možné presne stanoviť
ZV/01/2009/2009 Katarína Michalcová - RELAX, Tučianske Teplice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 0 0 ÚKSÚP Zvolen, Zvolen, J. Kráľa 2223 02.01.2009 31.12.2009 Sumu nie je možné presne stanoviť;
01/2008/2008 LAMBDA LIFE a.s., Bratislava, Bojnícka 20 Dodávka laboratórnych prístrojov. 12 820 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 15.02.2008 19.03.2008
01/2009/2009 ILABO s.r.o., Bratislava, Trstínska 13 dodávka labor. mlynčeka 9 381 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 03.08.2009 09.09.2009
02/09/Z/2009 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra odber vzorky vôd 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 02.03.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
02/2008-ZoD/2008 Ing. Peter Špička, Bratislava Projekt sanačných prác v UKSUP Bratislava- 4 119 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 22.04.2008 18.06.2008
02/2008/2008 GASOTECH s.r.o., Gbely Dodávka redukčného panela. 2 423 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 26.03.2008 30.04.2008
03/08/Z/2008 T a M trans expedition s.r.o., Šarovce Nafta motor, a doplnk.tovar do traktorov a ost.strojov 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 03.03.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
03/2008-KZ/2008 MÚČKA-SLATINA Bratislava s.r.o., Bratislava Dodávka plynových horákov. 19 885 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 06.05.2008 06.06.2008
03/2009/2009 Juraj Horák ETA-elektro, Bratislava vysávače, elektrotech. 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 13.01.2009 sumu nie je moźné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009
04/08/Z/2008 Kominárstvo Vyskok Marián, Pohronský Ruskov Kontrola a čistenie komína 33 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 18.02.2008 dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
04/09/Z/2009 HP Železiarstvo s.r.o., Želiezovce všeobecný materiál podľa aktuálnej potreby 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 09.02.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia počas roku 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>