Zmluva č. 02/2008-ZoD/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:02/2008-ZoD/2008
Dodávateľ:Ing. Peter Špička, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Projekt sanačných prác v UKSUP Bratislava-
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 119,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 119,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy