Zmluva č. 18/2009-VUEPP/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:18/2009-VUEPP/2009
Dodávateľ:EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Klincová 37/B
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie odborne podloženého návrhu hodnotiacich kritérií na novú výzvu v opatrení 3.1 Diiverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam pre riadiaci orgán
Zmluvne dohodnutá čiastka:71 162,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:71 162,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55

Prílohy