Zmluva č. 01/2008/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01/2008/2008
Dodávateľ:LAMBDA LIFE a.s., Bratislava, Bojnícka 20
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka laboratórnych prístrojov.
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 819,87
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 819,87
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy