Zmluva č. 17/2009 VUEPP/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:17/2009 VUEPP/2009
Dodávateľ:Čmilko s.r.o., Prašice, Slnečná 400/77
Predmet zmluvy - názov zmluvy:,,Prieskum a analýza záujmu poľnohospodárskych subjektov o realizáciu priameho predaja poľnohospodárskych produktov na farme"
Zmluvne dohodnutá čiastka:70 805,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:70 805,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55

Prílohy