Zmluva č. 02/2008/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:02/2008/2008
Dodávateľ:GASOTECH s.r.o., Gbely
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka redukčného panela.
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 422,84
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 422,84
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy