Zmluva č. 02/09/Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:02/09/Z/2009
Dodávateľ:Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:odber vzorky vôd
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
Poznámka:sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť

Prílohy