Zmluva č. ZV/01/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZV/01/2009/2009
Dodávateľ:Katarína Michalcová - RELAX, Tučianske Teplice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Zvolen, Zvolen, J. Kráľa 2223
Poznámka:Sumu nie je možné presne stanoviť;

Prílohy