Zmluva č. 4/2010 VUEPP/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4/2010 VUEPP/2010
Dodávateľ:Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy , Bratislava, Gagarinova 10
Predmet zmluvy - názov zmluvy:,,Možnosti uplatnenie biofyzikálnych kritéríí v podmienkach SR"
Zmluvne dohodnutá čiastka:68 791,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:68 791,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:30 890,00
Rezort:
Objednávateľ:Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55

Prílohy