Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
14/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Svabovce 67 413 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
14/2009-230-Z/2009 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Poskytnutie služieb na projekt Spracovanie, prevádzka a aktualizácia internetových stránok MP SR, špecializovanej štátnej správy, stránok Značky kvality, Politiky kvality a Zemeslužby 12 600 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 03.02.2009 31.03.2009
156/2009-720 / 5221/2008-720/2008 Les Medium SK, s. r. o., Bratislava, Mierova 18 Úprava vzťahu zmluvných strán pri spoločnej tvorbe časopisu LES (ISSN 0323-0996) vydávaného MP SR a časopisu Letokruhy (ISSN 1337-088X) vydávaného Lesmediom 2 656 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2009 31.12.2009
1584/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Spracovanie výkazov štátnej štatistiky, aktualizácia bázy dát a spracovanie administratívneho zisťovania 653 275 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 31.12.2008
15/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Nová Lesná 78 261 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
165/2009-320-Z/2009 Forza a. s. , Bratislava, Skuteckého 23 ,,Inzercia v časopise Euroreport" 2 804 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 17.06.2009 30.07.2009
166/2009-320-Z/2009 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 4 Prezentácia PRV SR 2007 - 2013 v rámci 36. ročníka medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2009 konaného v dňoch 20. - 23. 08. 2009 v pavilóne M1 36 000 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.07.2009 31.12.2009
169/2009-320-Z/2009 Les Medium SK, s. r. o., Bratislava, Mierova 18 ,,Poradenský infoservis - Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v časopise Les & Letokruhy na rok 2009" 14 937 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 27.08.2009 31.12.2009
16/1997/1997 Ing. Jozef Melo, zememeračská kancelária, Bratislava Zmluva o dielo Bajerovce 79 254 0 Okresný úrad Sabinov, Sabinov 16.06.1997 30.11.1998
16/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Gerlachov 97 721 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
202/2010-320-Z/2010 Radvaň s. r. o., Nová Bošáca, Nová Bošáca 12 Organizačné zabezpečenie a poskytnutie rokovacej miestnosti k technickému rokovaniu so zástupcami EK k aktuálnym otázkam Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 569 569 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.06.2010 16.06.2010
170/2009-320-Z/2009 A Telier s. r. o. , Bratislava, Brečtanová 1 ,,Reklamné predmety s logom PRV SR 2007 - 2013" 71 060 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 31.07.2009 31.08.2009
171/2009-320-Z/2009 ANIMA Production, s.r.o., Považská Bystrica, Slovenských partizánov 1131/51 "Výroba a odvysielanie 24 prezentácií o vybraných opatreniach PRV SR 2007 – 2013 v relácii Halali v roku 2009" 79 001 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.01.2009 31.12.2009
17/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Štôla 47 677 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
17/2009 VUEPP/2009 Čmilko s.r.o., Prašice, Slnečná 400/77 ,,Prieskum a analýza záujmu poľnohospodárskych subjektov o realizáciu priameho predaja poľnohospodárskych produktov na farme" 70 805 0 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 28.04.2009 29.06.2009
160/2009-320-Z/2009 A.V. Plus s. r. o., Prešov, Čapajevova 29 Ubytovacie služby a organizačno- technické zabezpečenie odborného seminára - Nové podmienky spracovania projektov pozemkových úprav a výstavba v projektoch pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení v územnom obvode Krajského pozemkovéh 7 872 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 03.09.2009 09.10.2009
198/2010-320-Z/2010 Dr. Zora Ličková, Bratislava, Štefunkova 13 Tlmočnícke služby zo slovenského jazyka do anglického jazyka a z anglického jazyka do slovenského jazyka počas technického rokovania so zástupcami EK k aktuálnym otázkam Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 dňa 16.06.2010.  270 270 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.06.2010 16.06.2010
17/ZA/2009/2009 MBM-STAV, s.r.o., Námestovo Zmluva o dielo Kriva-most 8 346 815 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 31.10.2009
18/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Štrba 524 369 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 28.09.1998 31.12.2006
18/2009-VUEPP/2009 EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Klincová 37/B Vypracovanie odborne podloženého návrhu hodnotiacich kritérií na novú výzvu v opatrení 3.1 Diiverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam pre riadiaci orgán 71 162 0 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 05.05.2009 13.07.2009