Zmluva č. 171/2009-320-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:171/2009-320-Z/2009
Dodávateľ:ANIMA Production, s.r.o., Považská Bystrica, Slovenských partizánov 1131/51
Predmet zmluvy - názov zmluvy:"Výroba a odvysielanie 24 prezentácií o vybraných opatreniach PRV SR 2007 – 2013 v relácii Halali v roku 2009"
Zmluvne dohodnutá čiastka:79 000,53
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:79 000,53
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy