Zmluva č. 202/2010-320-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:202/2010-320-Z/2010
Dodávateľ:Radvaň s. r. o., Nová Bošáca, Nová Bošáca 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Organizačné zabezpečenie a poskytnutie rokovacej miestnosti k technickému rokovaniu so zástupcami EK k aktuálnym otázkam Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Zmluvne dohodnutá čiastka:568,78
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:568,78
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:568,78
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy