Zmluva č. 156/2009-720 / 5221/2008-720/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:156/2009-720 / 5221/2008-720/2008
Dodávateľ:Les Medium SK, s. r. o., Bratislava, Mierova 18
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Úprava vzťahu zmluvných strán pri spoločnej tvorbe časopisu LES (ISSN 0323-0996) vydávaného MP SR a časopisu Letokruhy (ISSN 1337-088X) vydávaného Lesmediom
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 656,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 656,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy