Zmluva č. 169/2009-320-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:169/2009-320-Z/2009
Dodávateľ:Les Medium SK, s. r. o., Bratislava, Mierova 18
Predmet zmluvy - názov zmluvy:,,Poradenský infoservis - Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v časopise Les & Letokruhy na rok 2009"
Zmluvne dohodnutá čiastka:14 937,26
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 937,26
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy