Zmluva č. 198/2010-320-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:198/2010-320-Z/2010
Dodávateľ:Dr. Zora Ličková, Bratislava, Štefunkova 13
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Tlmočnícke služby zo slovenského jazyka do anglického jazyka a z anglického jazyka do slovenského jazyka počas technického rokovania so zástupcami EK k aktuálnym otázkam Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 dňa 16.06.2010. 
Zmluvne dohodnutá čiastka:270,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:270,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:270,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy