Zmluva č. 160/2009-320-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:160/2009-320-Z/2009
Dodávateľ:A.V. Plus s. r. o., Prešov, Čapajevova 29
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Ubytovacie služby a organizačno- technické zabezpečenie odborného seminára - Nové podmienky spracovania projektov pozemkových úprav a výstavba v projektoch pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení v územnom obvode Krajského pozemkovéh
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 871,85
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 871,85
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy