Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
058/4.1MP/2009/2009 T+T, a.s., Žilina Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 512 828 0 MŽP SR, Bratislava 13.01.2010 31.05.2010
059/4.1MP/2009/2009 Obec Polomka Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 879 910 0 MŽP SR, Bratislava 13.01.2010 31.07.2010
05/MSA/2008/2008 NOVES, s.r.o., , Spišská Nová Ves, Kamenárska 5 Komplexná realizácia systémov EZS, EPS a PTV pre objekt sýpky 15 987 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 28.12.2009
05/MúA/2007/2007 Akad. mal. Vojtech Mýtnik, Bratislava, Lenardova 4 Reštaurovanie výmaľby v miestnosti č. 309 v kaštieli vo Sv. Antone 16 480 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 17.12.2007
067/06/2006 Geospol east s.r.o., Michalovce Zmluva o dielo Bánovce na d Ondavou 294 057 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.05.2006 30.09.2009
068/06/2006 Miroslav Karlík Ing.- Geokart, Veľké Kapušany Zmluva o dielo Bajany 95 812 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.05.2006 30.11.2009
069/06/2006 Geodézia Bratislava a.s., Bratislava Zmluva o dielo Čaka 229 749 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.05.2006 30.06.2010
80/2010-320-Z/2010 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 v Rovinke, Rovinka, Rovinka 326 Zmluva o poskytnutí služby– Zabezpečenie podporných činností (príručka pre hodnotiteľov) pre externé hodnotenie projektov v rámci opatrenia 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013pre časť Obnovite 301 260 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.04.2010 15.05.2010
06/MSA/2009/2009 COSTAR Slovensko, s.r.o., Banská Štiavnica, Pátrovská 4/22 Výmena strešnej krytiny dolnej južnej časti severného krídla strechy Kaštieľa vo sv. Antone a realizácia ochranného náteru na vymenenej časti 39 825 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 06.11.2009
06/MúA/2007/2007 Akad. mal. Vojtech Mýtnik, Bratislava, Lenardova 4 Reštaurovanie 7 ks obrazov - súčasť obkladu stien v severnom krídle kašrtieľa vo Sv. Antone 11 617 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 17.12.2007
07/99/1999 Geoplán, spol. s.r.o., Kežmarok Zmluva o dielo Hranovnica 8 295 0 Okresný úrad v Poprade, Poprad 17.05.1999 31.12.1999
07/MúA/2007/2007 A-Z PROJEKT Július Leštach, Žilina, Hlinská 39 Projektová dokumentácia k čističke odpadových vôd a rekonštrukcii odkanalizovania objektu kaštieľa vo Sv. Antone 1 494 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 07.08.2007
088/06/2006 GEODET KONZ. ZDRUŽENIE, Galanta Zmluva o dielo PPÚ Hody 142 435 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 31.05.2009
089/06/2006 Geodet Bratislava, spol s.r.o., Bratislava, Malodunajská 15 Zmluva o dielo PPÚ Plavecký Peter 235 269 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 30.06.2009
090/06/2006 Ing. Jozef Piroha - GEODETIKA, geodetická kancelária , Hradište pod Vrátnom Zmluva o dielo PPÚ Prievaly 290 715 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 30.06.2010
09/06/2006 Geoproject, s.r.o., Nitra Zmluva o dielo 208 509 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.05.2006 31.07.2010
1003/08/2008 AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30 Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Záborské 101 016 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.06.2008 28.02.2011
101/2009-320-Z /2009 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 4 Organizačné zabezpečenie medzinárodného workshopu „prínos implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci vidieckej turistiky, agroturistiky, podnikov ekologického poľnohospodárstva, Leader, dopady a vplyv implementácie národných sietí rozvoja 4 100 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 13.07.2009 01.10.2009
1025/08/2008 Ing. Vincent Dulina CZIPO , Košice Zmluva o dielo 73 726 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.06.2008 30.11.2009
103/2009-320-Z / 16/2009-320-Z /2009 ESOZ, s. r. o. , Banská Bystrica, Bakossova 6 ,,Metodika tvorby odhadov finančných požiadaviek Slovenskej republiky pre financovanie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka" 35 105 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.07.2009 31.12.2009