Zmluva č. 089/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:089/06/2006
Dodávateľ:Geodet Bratislava, spol s.r.o., Bratislava, Malodunajská 15
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo PPÚ Plavecký Peter
Zmluvne dohodnutá čiastka:235 268,73
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:235 268,73
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy