Zmluva č. 068/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:068/06/2006
Dodávateľ:Miroslav Karlík Ing.- Geokart, Veľké Kapušany
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Bajany
Zmluvne dohodnutá čiastka:95 812,29
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:95 812,29
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy