Zmluva č. 069/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:069/06/2006
Dodávateľ:Geodézia Bratislava a.s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Čaka
Zmluvne dohodnutá čiastka:229 748,92
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:229 748,92
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy