Zmluva č. 088/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:088/06/2006
Dodávateľ:GEODET KONZ. ZDRUŽENIE, Galanta
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo PPÚ Hody
Zmluvne dohodnutá čiastka:142 435,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:142 435,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy