Zmluva č. 058/4.1MP/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:058/4.1MP/2009/2009
Dodávateľ:T+T, a.s., Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:512 827,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:512 827,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy