Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
161/2009-320-Z/2009 Kancelária národnej rady SR, Bratislava, Nám. A. Dubčeka 1 Ubytovacie, stravovacie služby a organizačno-technické zabezpečenie odborného seminára - Realizácia spoločných zariadení a opatrení v projektoch pozemkových úprav a prezentácia niektorých spoločných zariadení a opatrení v územnom obvode Krajského pozemkov 6 039 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.09.2009 22.10.2009
20/ZA/2009/2009 MBM-STAV, s.r.o., Námestovo Zmluva o dileo Sedliacka Dubova 6 360 822 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 31.10.2009
211/2008-910/2008 Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo Nitra (ÚVTIP), Nitra, Samova 9 Zabezpečenie tlače, vydania a distribúcie 16.500 ks brožúry ,,Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013" 81 989 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 20.02.2008 30.06.2008
21/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva O dielo Spišská Belá 490 086 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
21/2009-710-Z / 796/2009-710/2009 ANIMA Production, s.r.o., Považská Bystrica, Slovenských partizánov 1131/51 Vyhotovenie filmových príspevkov zameraných na problematiku lesníctva, poľovníctva, ochrany prírody a všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich túto problematiku v rámci pravidelnej televíznej relácie "Halali - magazín o prírode" v roku 2009 v r 24 895 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2009 31.12.2009
162/2009-320-Z/2009 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Tajovského 28 Ubytovacie, stravovacie služby a organizačno-technické zabezpečenie odborného seminára – Realizácia v projektoch pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení a prezentácia niektorých realizovaných spoločných zariadení a opatrení v územnom 8 125 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 03.09.2009 12.11.2009
21/ZA/2009/2009 GRENSTAV, s.r.o., Likavka Zmluva o dielo Liptovská Osada 3 687 243 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 31.10.2009
223/2009-320-Z/2009 Roľnícke družstvo „Veľká Rača“, Oščadnica, Prevádzka Penzión Solisko ,,Bilaterálne stretnutie s Českou republikou k problematike LFA a životných podmienok zvierat , Oščadnica, október 2009" 2 160 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.10.2009 09.10.2010
2254/2007-920/2007 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 Vypracovanie úlohy „Analýza dopadov opatrenia PRV SR – Znevýhodnené oblasti s environmentálnymi obmedzeniami za obdobie 2004-2006 (vrátane pravidelného ročného hodnotenia za rok 2006)“ 35 551 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 24.04.2007 30.11.2007
225/2009-320-Z/2009 Greg Hamm promotions s.r.o., Bratislava, Riazanská 20 Zmluva o poskytnutí služby. Zabezpečenie rokovania so zástupcami Európskej komisie v súvislosti s problematikou delimitácia LFA 2 391 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.09.2009 06.10.2009
22/1996/1996 TEKDAN spol s.r.o., Bratislava Zmluva o vypracovaní registra obnovenej evidencii pozemkov v katastrálnom území Hlinník nad Hronom 39 547 0 Pozemkový úrad v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom 08.03.1996 31.12.2009
22/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Vrbov 335 202 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
157/2009-320-Z/2009 Ján Špirec J+Z Špirec, Demänovská Dolina, Hotel Bystrina 23 Ubytovacie, stravovacie služby a organizačno – technické zabezpečenie seminára - Realizácia v projektoch pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení a prezentácia niektorých vybudovaných spoločných zariadení a opatrení v územnom obvode 6 704 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.09.2009 06.11.2009
22/ZA/2009/2009 Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol.s.r.o., Liptovský Mikuláš Zmluva o dielo Krušetnica 4 315 455 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 31.10.2009
2/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Batizovce 219 525 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.09.1998 31.12.2006
2/2008/S/060/2008 Globe production, s.r.o., Bratislava, Koreničova 12 „Komunikačná kampaň pre projekty Programu rozvoja vidieka 2004-2006“ 432 138 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.06.2008 30.09.2008
27/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Veľká Lomnica 260 648 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
23/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Slovenská Ves 253 854 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
25/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Strážky 51 130 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
26/7998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Huncovce 171 169 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006