Zmluva č. 162/2009-320-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:162/2009-320-Z/2009
Dodávateľ:Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Tajovského 28
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Ubytovacie, stravovacie služby a organizačno-technické zabezpečenie odborného seminára – Realizácia v projektoch pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení a prezentácia niektorých realizovaných spoločných zariadení a opatrení v územnom
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 125,32
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 125,32
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy