Zmluva č. 161/2009-320-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:161/2009-320-Z/2009
Dodávateľ:Kancelária národnej rady SR, Bratislava, Nám. A. Dubčeka 1
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Ubytovacie, stravovacie služby a organizačno-technické zabezpečenie odborného seminára - Realizácia spoločných zariadení a opatrení v projektoch pozemkových úprav a prezentácia niektorých spoločných zariadení a opatrení v územnom obvode Krajského pozemkov
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 038,79
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 038,79
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy