Zmluva č. 211/2008-910/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:211/2008-910/2008
Dodávateľ:Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo Nitra (ÚVTIP), Nitra, Samova 9
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie tlače, vydania a distribúcie 16.500 ks brožúry ,,Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013"
Zmluvne dohodnutá čiastka:81 988,97
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:81 988,97
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy