Zmluva č. 157/2009-320-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:157/2009-320-Z/2009
Dodávateľ:Ján Špirec J+Z Špirec, Demänovská Dolina, Hotel Bystrina 23
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Ubytovacie, stravovacie služby a organizačno – technické zabezpečenie seminára - Realizácia v projektoch pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení a prezentácia niektorých vybudovaných spoločných zariadení a opatrení v územnom obvode
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 704,46
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 704,46
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy