Zmluva č. 2254/2007-920/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2254/2007-920/2007
Dodávateľ:Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie úlohy „Analýza dopadov opatrenia PRV SR – Znevýhodnené oblasti s environmentálnymi obmedzeniami za obdobie 2004-2006 (vrátane pravidelného ročného hodnotenia za rok 2006)“
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 550,69
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 550,69
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy