Zmluva č. 21/2009-710-Z / 796/2009-710/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:21/2009-710-Z / 796/2009-710/2009
Dodávateľ:ANIMA Production, s.r.o., Považská Bystrica, Slovenských partizánov 1131/51
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie filmových príspevkov zameraných na problematiku lesníctva, poľovníctva, ochrany prírody a všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich túto problematiku v rámci pravidelnej televíznej relácie "Halali - magazín o prírode" v roku 2009 v r
Zmluvne dohodnutá čiastka:24 895,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:24 895,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy