Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
18/TN/2009/2009 Geodézia Bratislava a.s., Bratislava Projekt pozemkových úprav Dolné Sŕnie 39 363 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 30.09.2009
200/2008-420/2008 Geodet Snina, s.r.o., Snina Projekt pozemkových úprav Brezovec 99 113 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2006 30.10.2009 105/2006
215/2008-420/2008 Geodézia Bratislava a.s., Bratislava Zmluva o dielo Kočovce 80 448 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.06.2008 30.04.2010 1035/08
216/2008-420/2008 GEOSLUŽBA Prievidza s.r.o., Prievidza Zmluva o dielo Kostolná Ves 43 155 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.07.2008 31.10.2009 1036/2008
218/2008-420/2008 GEODÉZIA M, združeni geodetov , Stropkov Zmluva o dielo Miňovce 28 843 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.06.2008 30.03.2009 980/08
224/720/2009/2009 Simpa s.r.o., Bratislava, Mozartova 15 Dodávka kancelárskych otočných stoličiek 7 769 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 09.07.2009 31.07.2009
232/720/2009/2009 ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o., Prešov, Októbrova 35 Vypracovanie modelov finančnej analýzy projektov v rámci Regionálneho operačného programu 16 601 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 17.07.2009 14.08.2009
233/720/2009/2009 UNIQART, s.r.o., Bratislava, Páričkova 18 Hosting invioCMS, Rezervácia termínov výziev, Aktualizácia a úprava web stránok 22 869 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 14.07.2009 31.01.2010
270/720/2009/2009 Management systems & Consulting s.r.o., Nitra, Kmeťova 14 Multikriteriálna podpora validačného procesu. 34 748 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 19.10.2009 30.01.2010
277/2008-420/2008 Ing.Tibor Takáč - GEOPLÁN , Rožňava Projekt pozemkových úprav Brzotín 633 847 75 632 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.06.2008 30.08.2010 1048/2008
278/2008-420/2008 AGILL, s.r.o., Hanušovce nad Topľou Projekt pozemkových úprav Čierna Lehota 475 613 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.06.2008 31.08.2010 1075/2008
279/2008-420/2008 Ing.Tibor Takáč - GEOPLÁN , Rožňava Projekt pozemkových úprav Čoltovo 100 524 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.06.2008 31.05.2009 1021/2008
27/2008-200/2008 KLIMONT, s.r.o., Koválov, Koválov 187 Montáž elektroinštalácie a MaR na budove MP SR, nachádzajúcej sa v Senici ul. Holého č. 750 118 333 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.06.2008 02.07.2008
284/730/2009/2009 Capgemini Slovensko s.r.o., Bratislava, Karadžičova 8 Štúdia uskutočniteľsnosti projektov prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika , opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti Operačného programu Bratislavský kraj - Elektronizácia samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni 65 331 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 16.11.2009 05.02.2010
31/BB/2009/2009 Milan Násali ELMOUR , Kamenné Kosihy Zmluva o dielo Balog nad Ipľom 354 553 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 30.11.2009
31/MZ/BB/2009/2009 Ing. Igor Kokavec - K. ING.,, Veľký Krtíš Mandátna Zmluva Balog nad Ipľom 2 866 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 30.11.2009 BA 106
335/760/2006/2006 IBS SLOVAKIA s.r.o., Bojnice, Hurbanovo nám. 19/45 Zabezpečenie pripravenosti administrtívnych a organizačných štruktúr pre Operačný program Bratislavský kraj 31 601 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 07.08.2006 30.04.2007
394/720/2009/2009 ML-audit s.r.o., Svidník, Nebiljaka 658/7 Urćenie bežnej očakávanej miery ziskovosti príslušnej kategórie investícií podporovaných v ROP. 34 332 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 15.12.2009 30.04.2010
6290027/99/1999 METRIK - geodetické práce, Poprad Zmluva o dielo Vlkovce 11 060 0 Okresný úrad v Kežmarku, Kežmarok 01.03.1999
77/720/2010/2010 Alpex export - import, spol, s.r.o., Bratislava, Hrdličkova 15 ,,Pravidelné hodnotenie doterajšej realizácie Regionálneho operačného programu a Operačého programu Bratislavský kraj v roku 2010" 33 915 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 30.03.2010 30.06.2010