Zmluva č. 218/2008-420/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:218/2008-420/2008
Dodávateľ:GEODÉZIA M, združeni geodetov , Stropkov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Miňovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:28 842,69
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:28 842,69
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Poznámka:980/08

Prílohy