Zmluva č. 284/730/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:284/730/2009/2009
Dodávateľ:Capgemini Slovensko s.r.o., Bratislava, Karadžičova 8
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Štúdia uskutočniteľsnosti projektov prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika , opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti Operačného programu Bratislavský kraj - Elektronizácia samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni
Zmluvne dohodnutá čiastka:65 331,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:65 331,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B

Prílohy