Zmluva č. 216/2008-420/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:216/2008-420/2008
Dodávateľ:GEOSLUŽBA Prievidza s.r.o., Prievidza
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Kostolná Ves
Zmluvne dohodnutá čiastka:43 154,98
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:43 154,98
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Poznámka:1036/2008

Prílohy