Zmluva č. 279/2008-420/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:279/2008-420/2008
Dodávateľ:Ing.Tibor Takáč - GEOPLÁN , Rožňava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Projekt pozemkových úprav Čoltovo
Zmluvne dohodnutá čiastka:100 523,53
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:100 523,53
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Poznámka:1021/2008

Prílohy