Zmluva č. 232/720/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:232/720/2009/2009
Dodávateľ:ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o., Prešov, Októbrova 35
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie modelov finančnej analýzy projektov v rámci Regionálneho operačného programu
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 600,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 600,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B

Prílohy