Zmluva č. 18/TN/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:18/TN/2009/2009
Dodávateľ:Geodézia Bratislava a.s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Projekt pozemkových úprav Dolné Sŕnie
Zmluvne dohodnutá čiastka:39 362,82
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:39 362,82
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy