Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
3/10/2009/800/Z/MPRVSR/2009 Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska, Pezinok, M. R. Štefánika 10 Organizačné zabezpečenie realizácie súťaže. 9 860 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.01.2009 31.01.2009
6/285/2010/550/Z/MPRVSR/2010 Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska, Pezinok, M. R. Štefánika 10 Organizačné zabezpečenie realizácie súťaže. 12 000 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 20.11.2010 28.02.2011
102/2008/2008 Centralchem spol s.r.o., Bratislava dodávka filtračného papiera v priebehu roka 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 18.02.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
40/2008/2008 Centralchem spol s.r.o., Bratislava Dodanie laboratórnych chemikálií, ktoré budú v priebehu roka špecifikované písomnou požiadavkou. 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 18.01.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť, Sumu nie je možné presne stanoviť
93/2009/2009 Centralchem spol s.r.o., Bratislava dodávka filtrač. papiera 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 06.03.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
20/2008VR/2008 Centrum rozvoja záhradníctva spol s.r.o., Prievidza, Hornonitrianska 20 Stromky do kolekcie referenčných odrôd 191 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 20.03.2008 dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
19/2009-940-K/2009 Centrum výskumu rastlinnej výroby, Piešťany, Bratislavská cesta 122 Riešenie úloh výskumu a vývoja schválené vedením MP SR na rok 2009 3 848 616 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.02.2009 31.12.2009
353/2009-940-K/2009 Centrum výskumu rastlinnej výroby, Piešťany, Bratislavská cesta 122 Riešenie rezortných úloh výskumu a vývoja na roky 2010 - 2012 v rámci ,,Nového modelu vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR" 2 617 790 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010
366/2009-950-K/2009 Centrum výskumu živočišnej výroby Nitra, Lužianky, Hlohovecká 2 Zabezpečenie plnenia výskumného zámeru v roku 2010 1 345 479 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010
I/45/02/2001/LMU/2001 Cestné stavby a.s. Košice, Košice, Južná trieda 6 ŽÚ lesnej cesty Roveň-Ulíč 25 505 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
I/46-02/2001/LMU/2001 Cestné stavby a.s. Košice, Košice, Južná trieda 6 ŽÚ lesnej cesty Beskyd-Ulíč 41 187 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
22/ZA/2009/2009 Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol.s.r.o., Liptovský Mikuláš Zmluva o dielo Krušetnica 4 315 455 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 31.10.2009
23/ZA/2009/2009 Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol.s.r.o., Liptovský Mikuláš Zmluva o dielo Zemianska Dedina 106 605 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 31.10.2009
21/2008/2008 Cestovná kancelária CK BUSINESS AIR TREVAL s.r.o., Bratislava letenka 924 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 11.01.2008 10.01.2008
22/2008/2008 Cestovná kancelária CK BUSINESS AIR TREVAL s.r.o., Bratislava letenka 286 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 11.01.2008 dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť
59/2008/2008 Cestovná kancelária CK BUSINESS AIR TREVAL s.r.o., Bratislava Letenky. 693 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 01.02.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť
6/2008/2008 Cestovná kancelária CK BUSINESS AIR TREVAL s.r.o., Bratislava Letenky. 273 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 08.01.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť
70/2008/2008 Cestovná kancelária CK BUSINESS AIR TREVAL s.r.o., Bratislava Letenka. 296 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 01.02.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť
71/2008/2008 Cestovná kancelária CK BUSINESS AIR TREVAL s.r.o., Bratislava Letenka. 229 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 01.02.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť
9/2008/2008 Cestovná kancelária CK BUSINESS AIR TREVAL s.r.o., Bratislava Letenka. 81 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 09.01.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť