Zmluva č. 20/2008VR/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:20/2008VR/2008
Dodávateľ:Centrum rozvoja záhradníctva spol s.r.o., Prievidza, Hornonitrianska 20
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Stromky do kolekcie referenčných odrôd
Zmluvne dohodnutá čiastka:190,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:190,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
Poznámka:dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť

Prílohy