Zmluva č. 21/2008/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:21/2008/2008
Dodávateľ:Cestovná kancelária CK BUSINESS AIR TREVAL s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:letenka
Zmluvne dohodnutá čiastka:923,95
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:923,95
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy