Zmluva č. 3/10/2009/800/Z/MPRVSR/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/10/2009/800/Z/MPRVSR/2009
Dodávateľ:Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska, Pezinok, M. R. Štefánika 10
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Organizačné zabezpečenie realizácie súťaže.
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 860,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 860,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy