Zmluva č. 23/ZA/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:23/ZA/2009/2009
Dodávateľ:Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol.s.r.o., Liptovský Mikuláš
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Zemianska Dedina
Zmluvne dohodnutá čiastka:106 604,73
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:106 604,73
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy