Zmluva č. 93/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:93/2009/2009
Dodávateľ:Centralchem spol s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodávka filtrač. papiera
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
Poznámka:sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť

Prílohy