Zmluvy za Výskumný ústav vodného hospodárstva


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
204/DOD/2009/410/7228/2009 Úrad vlády SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. prostr. Z fin. mech. EHP, Nórskeho fin. mech. a ŠR SR 323 013 0 VUVH, Bratislava 10.09.2009 30.04.2011
Dohoda 1/2010/2010 BROZ ochranárske združenie, Bratislava Ochrana hraboša severského panónskeho 344 315 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.01.2010 31.12.2015 Projekt LIFE08 NAT/SK/000239
43/2010/5.1/2009 MŽP SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí prostriedkov 364 355 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 30.11.2009 31.12.2015 Zmluva o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+
Contract number 026804/2007 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Diagnostic Nanotech and MICrotech Sensors 452 320 0 Commission of the European Communities, Freistadt AT 13.03.2007 01.03.2011 223 936 € financované EÚ a 228 384 € kofinancované cez ŠR SR (MŽP SR)
LIFE08 INF/SK/000234/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Grant Agreement LIFE08 527 272 0 Commission of the European Communities, Brusel 01.01.2010 31.12.2013
1/DOD/2010/200/7250/2010 MŽP SR, Bratislava Kontrakt medzi MŽP SR a VUVH 2 233 672 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.01.2010 31.12.2010
001/1.3MP/2008/2008 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o poskytnutí NFP 5 214 951 0 MŽP SR, Bratislava 18.09.2008 31.12.2010 Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd
003/1.3MP/2009/2009 MŽP SR, Bratislava Nenávratný finančný príspevok 5 911 289 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 06.04.2009 30.09.2011 Integrované riešenie informačných tokov sledovanie a hodnotenie stavu vôd v zmysle RSV
<<1 2 3 4