Zmluva č. 003/1.3MP/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:003/1.3MP/2009/2009
Dodávateľ:MŽP SR, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nenávratný finančný príspevok
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 911 289,25
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 911 289,25
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Integrované riešenie informačných tokov sledovanie a hodnotenie stavu vôd v zmysle RSV

Prílohy