Zmluva č. LIFE08 INF/SK/000234/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:LIFE08 INF/SK/000234/2010
Dodávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Grant Agreement LIFE08
Zmluvne dohodnutá čiastka:527 272,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:527 272,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Commission of the European Communities, Brusel

Prílohy